Yr holl rwsia Cyfreithwyr yn cael eu yma! Y mwyaf cyfreithiol y porth.


Anghydfodau corfforaethol


Anghydfodau corfforaethol yn cyd-fynd bob yn ail entrepreneurYn y rhan fwyaf o achosion, bydd gwrthdaro yn codi rhwng perchnogion ac yn gysylltiedig yn fwyaf aml gyda'r anwastad cyfraniad o adnoddau bod pob un ohonynt wedi buddsoddi yn natblygiad y cwmni. Anghydfodau rhwng uwch reolwyr a rheoli personél y cwmni ar faterion yn ymwneud â rheolaeth fewnol ac yn gwneud penderfyniadau hefyd yn eang.

Ydych chi eisiau i osgoi anghydfodau corfforaethol? Y gyfraith a Doeth bydd arbenigwyr yn gwneud y byddwch yn gymwys cymorth.

Gwneud busnes yn llawn gyda nifer o broblemau, anawsterau a'r risgiau a bod yn gyfreithiwr cymwys y gellir atal, yn seiliedig ar y normau y ddeddfwriaeth bresennol.

Y gyfraith a Doeth arbenigwyr yn arbenigo mewn gweithio gyda chleientiaid sydd angen cymwys cymorth yn y gyfraith corfforaethol yn bwysig.

Fel rhan o'r cymorth busnes, rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol: y Gyfraith A Doeth tîm cyfreithiol yn eich helpu i ddatrys cymhleth corfforaethol anghydfodau. Pan fydd helpu y cleient, byddwn yn cymryd i ystyriaeth yr holl amgylchiadau a arweiniodd at y gwrthdaro, ac yn lleihau'r risg o anghytuno cymaint ag y bo modd. Yn ei wneud busnes, mae nifer fawr o entrepreneuriaid yn ei wynebu anghydfodau penderfyniadau gyda'u partneriaid. Weithiau, hyd yn oed yn ddi-nod anghydfodau yn datblygu i mewn i gwrthdaro difrifol mewn sefyllfaoedd lle nad yw'n hawdd i wneud heb gyfranogiad y cyfreithiwr, cyfryngwr neu farnwr. Ydych chi eisiau i ddod i setliad gyda gwrthwynebydd? Berson y Gyfraith A Doeth Swyddfa - ein arbenigwyr yn dadansoddi'r sefyllfa, yn astudio holl ddeunyddiau a dewis pretrial datrys gwrthdaro strategaeth.

Paratoi dogfennau angenrheidiol, gan gynnwys setliad hawliad, cytundebau ar y datrys anghydfodau, cytundebau setlo, briffiau, contractau corfforaethol ac unigol siarteri.

Cynorthwyo yn y casgliad a gwaith papur o gytundeb setlo rhwng y partïon i anghydfod corfforaethol. y Weithdrefn Gyflafareddu Cod yn nodi bod rhai gall anghydfod yn cael ei gyfeirio at y llysoedd cyflafareddu ar yr amod bod plaintiffs neu ddiffynyddion mewn anghydfodau o'r fath wedi dod i'r casgliad cyflafareddu cytundeb ar y trosglwyddo o anghydfodau o'r fath i'r llys cyflafareddu. Mewn achos o'r fath, y gall anghydfod yn cael ei gyfeirio at cyflafareddu llys yn unig yn y fframwaith o achosion arbitral, a weinyddir gan parhaol cyflafareddu sefydliad, a gymeradwywyd, a adneuwyd a'i gosod ar ei wefan y rheolau corfforaethol datrys anghydfodau yn ôl y gyfraith ffederal, yn y lle cyflafareddu ar y diriogaeth y Ffederasiwn rwsia. Cyfranogiad notari mewn cysylltiadau corfforaethol yn angenrheidiol mewn achos o notarization y penderfyniadau a wnaed gan y sylfaenwyr ac yn yr aelodaeth, yn y broses o ddieithrio o rhannu yn y brifddinas awdurdodedig, ardystio diogelwch a'r cytundeb addewid, ac ati. Y weithdrefn ar gyfer ystyried anghydfodau o'r fath yn cael ei rhagnodi ym Mhennod.

Yn unol â'r gyfraith, yn y cais, rhaid cynnwys y rhif cofrestru o endid cyfreithiol ac yn y cyfeiriad ei leoliad (cyfeiriad cyfreithiol) ymhlith gofynion eraill, yn darparu ar gyfer Art.

Yn y cais, rhaid i chi ddarparu detholiad o'r Gofrestr Wladwriaeth Gwisg o Endidau Cyfreithiol, yn ogystal â rhestr o ddogfennau a gynhwysir mewn Art. Anghydfodau yn y maes gorfforaeth gyfraith yn codi ar faterion yn ymwneud â chreu, rheoli a chymryd rhan yn y sefydliad. Nid ydynt yn cynnwys y gweithgareddau depositories, materion yn ymwneud â eiddo etifeddol neu is-adran o eiddo gan priod, gan gynnwys cyfranddaliadau, polion, ac ati.

Yn y lle cyntaf, dylech chi ddibynnu ar y siarter y cwmni mae bob amser yn nodi y rhagbrynu hawliau i brynu allan polion o'r cyfranogwyr eraill cyn i drydydd partïon.

Mae'n rhaid i chi yn gyntaf yn cynnig i brynu eich cyfranogiad budd eich cyd-sylfaenwyr, a dim ond ar eu gwrthod (yn gwneud y prynu) i drydydd parti. Ydych chi wedi methu i gyrraedd y anheddiad mewn corfforaethol anghydfod? Rydym yn cynrychioli eich buddiannau yn y llys, yn ogystal â chefnogaeth yn ystod y cam o achos gorfodi, os nad yw'r gwrthwynebydd yn cyflawni ei ddyletswyddau ar amser.