Yr holl rwsia Cyfreithwyr yn cael eu yma! Y mwyaf cyfreithiol y porth.


Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu, os yw'r hawliad yn cael ei ffeilio


Ac mae hyn yn ffaith y dylid ei ystyried

Mae llawer o ddinasyddion yn cael eu diddordeb yn y cwestiwn: sut i dychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? Nid yw hyn yn dasg bob amser yn bosiblAc maent yn gall hefyd fod yn datrys trwy ddulliau gwahanol. Mewn unrhyw achos, y boblogaeth, dylai fod yn ymwybodol o sut i ddychwelyd yr arian a dalwyd am y broses o ystyried y datganiad o hawliad o dan amgylchiadau penodol. Ac o dan yr hyn y senarios, y bydd yr arian yn cael ei ddychwelyd at yr ymgeisydd. Gan wybod hyn i gyd, byddwch yn deall na ddylai fod unrhyw broblemau sylweddol gyda'r gwaith o weithredu'r y syniad. A yw'n bosibl o gwbl i ad-dalu wladwriaeth ffioedd yn cael ei dalu? Y llys cyflafareddu, fel y dengys arfer, yn dychwelyd arian i achosion cyfreithiol mewn rhai amgylchiadau. A yw'n gyfreithiol? Ie. Yn ôl y rheolau a sefydlwyd yn Rwsia, gall pob dinesydd yn dychwelyd o ddyletswydd y wladwriaeth ar gyfer achos a oedd yn cael ei ystyried. Neu mewn amgylchiadau eraill. Mae yna lawer o resymau i ddychwelyd. Dylai pob dinesydd yn gwybod amdanynt. Yn unol â hynny, i ddychwelyd yn ôl y gyfraith y wladwriaeth y ffi ar gyfer ffeilio chyngaws yn bosibl. Mae hon yn weithdrefn sy'n llysoedd yn aml yn wyneb.

Ond beth i'w wneud? Ac o dan ba amgylchiadau, yn cael eu cronfeydd yn yn dychwelyd i'r ymgeisydd? Mae yn eithaf ychydig ohonynt.

Yn ôl y sefydlwyd deddfwriaeth rwsia modern, dinasyddion yn cael yr hawl i feddwl am y cwestiwn o sut i ddychwelyd y dyletswydd y wladwriaeth ar y llys cyflafareddu os: Hefyd, weithiau, mae yna achosion pan fydd hawliad yn cael ei ffeilio o bobl nad ydynt ar eu rhan hwy eu hunain. Os yw'n bosibl profi bod y dinesydd yn gwneud cais i'r llys yn annibynnol, bydd y ffi yn cael ei ddychwelyd yn llawn, a bod yr achos yn cael ei ystyried yn y llys. Does dim byd anodd ei deall. Ond sut i dychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? I ateb y cwestiwn hwn, mae'n rhaid yn gyntaf i ddeall o dan ba amgylchiadau y mae'n bosibl i gyfrif ar y ymgorfforiad y syniad mewn bywyd. Hyd yn hyn, mae llawer o amrywiadau ar y gwaith o ddatblygu digwyddiadau lle mae'r arian a delir ar gyfer y datganiad o hawliad yn cael eu dychwelyd. Ond mae rhai amgylchiadau nad ydynt yn caniatáu y syniad i gael eu gwireddu.

Wedi'r cyfan, gall cyfreitha fod yn wahanol

Pa rai? Yn awr, bydd y sefyllfaoedd canlynol yn sefyll allan: Ym mhob achos arall, gan nad yw'n anodd i ddyfalu, bydd yr arian yn cael ei ad-dalu. Ond sut i wneud hynny? Beth sydd angen i chi ei wybod am y broses hon? Er enghraifft, pa mor hir y bydd yn ddinesydd gael ar gyfer er mwyn adennill yr arian a dalwyd yn y ffurf o ddyletswydd y wladwriaeth. Yn Rwsia, mae hyn a elwir yn cyfnod cyfyngu.

A yw'n berthnasol i'r dasg? Ie.

A faint o yn y cyfyngiad ar y cais ar gyfer dychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? Mae'n cael ei nodi bod y dinesydd yn cael blynedd i weithredu'r syniad. Ond hyd yn oed ar ôl y cyfnod hwn, gallwch roi cynnig i ddychwelyd yr arian. Argymhellir i ddechrau gweithredu cyn gynted ag y bo modd broses. Fel arall, y farnwriaeth mai gwrthod y cais am ad-daliad i chi. A ar sail gyfreithiol. Er enghraifft, ar gyfer mis, mae rhai dogfennau angenrheidiol yn cael ei golli. Yna ni fydd yn bosibl i adennill y ddyletswydd o dalu. Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu, os na fydd y siwt yn cael ei ffeilio? Y peth yw bod yn fach algorithm ar gyfer gweithredu.

Bydd yn caniatáu i chi yn raddol yn cael gyfarwydd â'r broses o ad-dalu arian ar gyfer ffeilio cais.

Felly, bydd y dinesydd yn gallu deall yr hyn mae'n rhaid iddo fynd drwy.

Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? Er mwyn i gyfieithu syniad yn realiti, mae'n ofynnol: Dyna i gyd.

Fel rheol, mae'r broses o ddychwelyd arian i'r plaintiff nid yw o'r fath yn gyflym peth. Bydd yn rhaid i ni eu cadw ar gyfer amser ac amynedd i gyflawni'r canlyniadau.

Gyda pharatoi priodol, nid oes problemau sylweddol yn codi.

Dim ond yn aros am un neu gyfnod arall - hyd nes bydd y llys yn penderfynu, mae'r awdurdodau treth yn adolygu'r cais ac yn trosglwyddo arian i gyfrif am y manylion penodol.

Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth? Yn ôl y dystysgrif yn y llys cyflafareddu. Heb y ddogfen hon, ni allwch hyd yn oed yn gwneud cais i'r dreth yn y gwasanaeth.

Y peth yw hynny, fel sydd wedi cael ei ddweud, rydym yn bydd yn rhaid i gasglu rhai rhestr o ddogfennau.

Gyda nhw fynd i'r llys, yna - i dreth. Yr hyn yn ddefnyddiol ar gyfer dinasyddion? Hyd yn hyn, mae person sydd am ddychwelyd yn talu y wladwriaeth ddyletswydd i llys cyflafareddu, yn dod: nid oes Dim anodd neu arbennig.

Os bydd y corff barnwrol i ddechrau yn gwrthod derbyn y cais, mae'n yn dyroddi hysbysiad dystysgrif.

Mae'n ddefnyddiol rhagor. Yn gyffredinol, nid yw mor bwysig, am ba resymau y dinesydd yn meddwl am y ddychwelyd o arian. Sut i ddychwelyd y wladwriaeth dyletswydd ar y dystysgrif yn y llys cyflafareddu? Egwyddorion yn aros yr un fath. Dim ond y sail ar gyfer gwireddu'r y syniad yn wahanol. Felly, y dinesydd ffeilio cais a dogfennau. Beth nesaf? Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? O dan y dystysgrif neu y penderfyniad barnwrol - felly mae'n bwysig. Os yw'n gwestiwn o ystyried cais i sefydlu safon, bydd yn rhaid i chi aros ychydig. Yr awdurdod barnwrol yn derbyn y cais ac o fewn y nesaf bydd y diwrnod yn gwneud hyn neu y penderfyniad hwnnw. Yna bydd y dinesydd yn cael ei hysbysu yn unol â hynny. Ar gyfer diwrnod arall bydd yn rhaid i gymryd y dystysgrif oddi wrth y llys cyflafareddu o safon a copi o benderfyniad y llys. Os bydd y ffi yn cael ei benderfynu i chi ei ad-dalu yn rhannol, y broses ad-daliad yn dal i newid. Ar ôl hynny, bydd yn rhaid i chi wneud cais i'r gwasanaeth treth yn ôl y soniwyd eisoes egwyddor - byddwch yn gofyn i ddychwelyd, mae rhai dogfennau a fydd yn cael ei ynghlwm, yna byddwch yn derbyn yr arian. Sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu? Drwy benderfyniad y llys, a oedd yn pasio, gallwch yn hawdd ei weithredu y syniad.

Yn yr un modd, fel yn yr achos o wrthod gan y awdurdodau barnwrol y cais.

Yn ddinesydd yn berthnasol i dreth y gwasanaeth yn ei man preswylio. Gyda dylai person yn dod: Mae angen i chi ddarparu copïau gwreiddiol o'r holl gwarantau a restrwyd yn flaenorol. Nawr mae'n amlwg sut i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y llys cyflafareddu. Ond mae gwybodaeth a fydd yn ddefnyddiol i ddinasyddion. A faint o amser yn cael ei wario ar ad-dalu arian yn golygu? Mae'r cwestiwn hwn hefyd o ddiddordeb i lawer. Wedi'r cyfan, nid yw'n ddigon i ddeall sut i ddychwelyd y dyletswydd y wladwriaeth gan y llys cyflafareddu. Mae'n angenrheidiol i sylweddoli pa mor gyflym y bydd yn bosibl i gyfieithu syniad yn realiti. Yr holl bwynt yw bod ar ôl gwneud cais yn y gwasanaeth treth, bydd yn rhaid i chi aros am fwy na diwrnod. O fewn mis, y dylai'r arian gael ei ddychwelyd i'r hawlydd ar y manylion a ddarperir. Os nad oeddent yn bresennol ar adeg cyflwyno'r cais, mae'r awdurdodau treth yn rhoi gwybod i'r ymgeisydd am hyn, yna maent yn bwriadu cywiro'r sefyllfa o fewn mis. Nid yw mor anodd i ddychwelyd y ffi wladwriaeth gan y penderfyniad y llys cyflafareddu, fel y mae'n ymddangos. Y prif beth i'w gofio yw bod yr holl wiriadau a derbyniadau yn cael eu ynghlwm yn y gwreiddiol.