Yr holl rwsia Cyfreithwyr yn cael eu yma! Y mwyaf cyfreithiol y porth.


Tai Cymdeithasol


Mae'r gyfran o cyn treth gwarged o werthiannau ar gyfer Lloegr ben cymdeithasau tai yn gweld hwb yn ystoddadansoddiad gan Tai Cymdeithasol yn dangos Gyda y DDEDDF benthyca cap yn codi. yn ei wneud yn gyfan gwbl sy'n eiddo i'r cwmnïau tai yn rhaid i chi chwarae? Colin Marrs adroddiadau Amheus lefelau rhent. gwael rheoli risg ariannol a datguddiadau i gyd yn nodi fel"ffactorau cylchol"cyfrannu at y methiant i gydymffurfio o nifer o brydles yn seiliedig ar ddarparwyr arbenigol yn cefnogi tai ar Y gyfran o cyn treth gwarged o werthiannau ar gyfer Lloegr ben cymdeithasau tai yn gweld hwb yn ystod.

dadansoddiad gan Tai Cymdeithasol yn dangos Gyda y DDEDDF benthyca cap yn codi.

yn ei wneud yn gyfan gwbl sy'n eiddo i'r cwmnïau tai yn rhaid i chi chwarae? Colin Marrs adroddiadau Amheus lefelau rhent. gwael rheoli risg ariannol a datguddiadau i gyd yn nodi fel"ffactorau cylchol"cyfrannu at y methiant i gydymffurfio o nifer o brydles-yn seiliedig darparwyr tai â chymorth arbenigol.